Vašom Biblijom mi nanosite bol

Renomirani moralni teolog, koji govori o problemu nanošenja boli ljudima u ime Biblije. David Gushee je nakon osobnog susreta sa LGBT ljudima i hvatanja u koštac sa tememom, koju crkva pokazuje kao moralni problem, promijenio način razmišljanja i pristupa toj temi koju obrađuje i u svojoj objavljenoj knjizi: “Changing our Mind”. (klikom na titlove videa, možete naći prijevod na hrvatskom)


Leave a Comment