Teologija

Fiducia Supplicans i sinodalni proces – blagoslov istospolnih parova

The second edition of the synodal webinar series prepared by the Roman-Catholic Working Group of the European Forum of LGBTI+ Christian Groups took place on the 9th of March 2024. In the podcast recording you can hear interesting inputs by 2 speakers followed by reaction of an activist on the topic: Fiducia Supplicans and the Synodal Process – Developing Blessings of Same-gender couples.

EUROPEAN FORUM OF LGBTI+ CHRISTIAN GROUPS⁠

⁠Podcast on the web⁠ 

Instagram/Facebook: @podcastpriceless

SUBSCRIBE⁠ TO THE PUBLIC PODCAST E-MAIL LIST TO RECEIVE NEW UPDATES

OTHER LINKS: 

⁠The Synodal Project Group of the RCC WG

Biti Pravoslavka/ac – Izazovi i mogućnosti za LGBT+ inkluziju

Vrijeme je progovoriti na Priceless Podcastu iz Pravoslavne perspektive.  Natallia Vasillevich je pravoslavna teologinja i smatra se dijelom LGBT+ identiteta. Ona kaže da ako ne možete naći slovo za nju, ona je onaj +. Kroz njenu osobnu priču, govori o svom potuvanju samootkrivanja u rodno definiranom svijetu i što je za sebe otkrila u pravosljavlju. Također govori o tome kako je biti LGBT+ osoba u pravoslavnoj crkvi, koji su izazovi ali i koje su mogućnosti.  

PUNA VERZIJA

SKRAĆENA VERZIJA

SUPPORT THE PODCAST:   
Transfer
Patreon

Follow Natallia:
Twitter/Instagram: @burbalka
https://ecumena.academia.edu/NatalliaVasilevich

This podcast is made in partnership with The European Forum of LGBT Christian Groups

Sodoma – Grijeh homoseksualnosti?

Blagoslovljen Bog!

U europske jezike došla je riječ sodomit, kao pežorativan pojam za homoseksualca, i sodomija, koja se koristila kao pravni pojam koji se ticao seksualnih „zločina protiv prirode“, odnosno analni i oralni seksualni odnos, bestijalnost i slično. Sve je to temeljeno na egzegetskom iščitavanju Svetog Pisma koje govori da je kazna protiv gradova Sodome i Gomore bila kazna za zločin homoseksualnosti.

Image by Gidon Pico from Pixabay

Prema Bibliji, ova dva grada nalazila su se nedaleko od Mrtvog mora, te ih je snašla snažna Božja kazna. Prema priči, Abraham je pokušao nagovoriti Boga da poštedi ova dva grada i njihove stanovnike riječima: “Hoćeš li iskorijeniti i nevinoga s krivim? Možda ima pedeset nevinih u gradu. Zar ćeš uništiti mjesto radije nego ga poštedjeti zbog pedeset nevinih koji budu ondje?”

U nastavku teksta Bog obećava poštedjeti Sodomu ako u njoj bude pedeset nevinih osoba. Abraham je pokušavao cijelo vrijeme smanjiti ovaj broj, korak po korak, došavši na kraju do broja deset. Ipak ni deset nevinih osoba nije bilo moguće pronaći u Sodomi. Kada su Jahvini anđeli dobili prenoćište kod Lota i njegove obitelji, stanovnici grada su okružili Lotovu kuću zahtijevajući da im Lot preda anđele. U svojoj srdžbi stanovnici grada nisu čak ni razmotrili Lotov prijedlog da im umjesto anđela preda svoje dvije neudate kćeri, nakon čega anđeli osljepljuju napadače, i uz pomoć sile, izvlače Lota i njegovu obitelj iz grada, sa zapovijedi da se ne obaziru na Sodomu.

“Jahve zapljušti s neba na Sodomu i Gomoru sumpornim ognjem ” (Post. 19,24), uništivši oba grada i područje oko njih. Lotova žena, koja se unatoč Jahvinoj naredbi okrenula prema gradovima, pretvorila se u stup soli.

Stoljećima kasnije ovaj događaj se koristio kao dokaz destruktivnosti istospolnih odnosa. No, potrebno je pristupiti ovom pitanju pomnije. Prije svega je potrebno naznačiti da kršćanstvo ne kazuje da je homoseksualni osjećaj grijeh, već je homoseksualni čin grešan.

Photo by Chetan Vlad from Pexels

Pitanje grijeha Sodome i Gomore je u samoj Knjizi postanka ponešto nejasna. Prvi puta se o grijesima gradova spominje u Post 18, 20-21: „Onda Jahve nastavi: „Velika je vika na Sodomu i Gomoru da je njihov grijeh pretežak. Idem dolje da vidim rade li zaista kako veli tužba što je do mene stigla. Želim razvidjeti“. Potom Abraham pokušava spasiti Sodomu, cjenkavši se s Bogom oko toga koliko pravednika se može spasiti u gradu, očito razmišljajući o sudbini svog rođaka Lota i njegove obitelji.

Kako Bog „saznaje“ za grijeh Sodome? Šalje dva anđela, koji dolaze kod Lota. On ih ugošćuje u svojoj kući, ali: „Još ne bijahu legli na počinak, kad građani Sodome, mladi i stari, sav narod do posljednjeg čovjeka, opkole kuću. Zovnu Lota pa mu reknu: „Gdje su ljudi što su noćas došli k tebi? Izvedi nam ih da ih se namilujemo?“ Riječ „namilujemo“ se prevodi na razne načine. Primjerice, u nekim engleskim prijevodima Biblije doslovno se kaže „to have seks with them“ (pri čemu se misli na dva gosta koje tek kasnije Pismo utvrđuje kao anđele). Osnovni prijevod hebrejske riječi „yadah“ jest „upoznati“. Svima nam je već znano kada u svakodnevnom govoru kažemo da se nekoga „upoznaje na biblijski način“. Yadah je hebrejska riječ za seksualni odnos, ali također da se nekoga doslovno upozna. Dakako, ovdje nije bila riječ o tome da ljudi Sodome žele dvojicu stranaca upoznati: njihova je namjera bila dominirati nad strancima i silovati ih.

Image by Karina Cubillo from Pixabay

Pripovijest potom dobiva još mračniju stranu. Lot brani svoje goste kazujući: „Imam, evo, dvije kćeri s kojima još čovjek nije imao dodira: njih ću vam izvesti pa činite s njima što želite; samo ovim ljudima nemojte ništa učiniti jer su došli pod sjenu moga krova“ (Post. 19, 8). Ljudi odbijaju njegovu (poprilično nemoralnu) ponudu, te anđeli dolaze na vrata, zablješte svom silinom i kažu Lotu i njegovoj obitelji da odu iz grada.

Kroz Stari i Novi Zavjet razliježu se spomeni Sodome i Gomore, gdje se može više uvidjeti što su židovski pisci smatrali da su grijesi ova dva grada. Osobito o tome govori starozavjetni prorok Ezekiel: „Evo opačina sestre tvoje Sodome: gizdavo, u izobilju kruha i bezbrižno življaše ona i kćeri njezine, a sirotinju i bijednike ne pomagahu. Uzoholiše se i gadosti pred očima mojim činjahu, i zato ih zatrijeh, kao što vidje“ (Ez, 16, 49). Ezekijel govori kako je grijeh Sodome bio u negostoljubivosti, okrutnosti i izbjegavanju pravde, aroganciji i neosjetljivosti za ljudske potrebe. Unatoč svom bogatstvu, nisu pomagali potrebitima. Nigdje Ezekiel ne spominje istospolne seksualne odnose. Rabinska predaja govori o susretu s Lotovim gostima više kao ksenofobiju i iskorištavanje slabih, iako je najzad bio ovdje i čin silovanja, koji je strašan grijeh bilo da se radi o silovanju žena ili muškaraca. Midraši su puni priča o Sodomi i Gomori, njihovoj okrutnosti i posvemašnjem preziru siromaha i potrebitih. Sami stanovnici su živjeli u velikom bogatstvu, udobnosti i seksualnoj razvratnosti. Prorok Jeremija govori o Sodomi i Gomori kao mjestu gdje vladaju preljubi i laži, te upozorava gradove Edom i Babilon da će završiti kao Sodoma (Jr 23, 14, Jr 49, 17-18, Jr 50: 39-40). Podjednako o Sodomi i Gomori govori Izaija, koji također upozorava Babilon da će završiti kao ova dva grada. Sodoma i Gomora se ponovno spominju i u Novom Zavjetu, kao opomena da će grijesi biti kažnjeni kao što su kažnjeni Sodoma i Gomora.

Photo by Giammarco Boscaro on Unsplash

Nitko u cijelom Pismu nije poistovjetio događaj u Knjizi Postanka s istospolnim činom. Osuđuje se silovanje (što je jasno), preljub (grijeh koji je također univerzalan), negostoljubivost, arogantnost, okrutnost, manjak osjećaja za druge. U Knjizi Postanka se nigdje ne navodi da su stanovnici Sodome i Gomore gajili istospolne odnose i da ih je zbog toga Bog kaznio. Nigdje se ne kazuje da je grijeh istospolna ljubav. Kako je došlo do toga da je istospolni odnos ušao u kontekst Sodome? Bio je to zaključak Filona Aleksandrijskog, helenističko-židovskog filozofa iz prvog stoljeća nakon Krista, iako se dugo nakon toga opet nije raspravljalo o Sodomi i Gomori u tom kontekstu.

Image by M P from Pixabay

Što nam govori priča o Sodomi i Gomori? Svaki seksualni odnos kojim činimo preljub, smatra se lošim. U heteroseksualnom ili homoseksualnom smislu, očito je grijeh prisiljavati na seksualni odnos ili silovati nekoga.

Takvi preljubi i silovanja, kako je opisano u Knjizi Postanka, očito su stup seksualnog nemorala i perverzije.

O tome nam govori i apostol Juda koji upozorava na seksualne grijehe podsjećajući na Sodomu i Gomoru, te okolne gradove koji su se predali njima. Ukratko, silovanje, preljub i grupno seksualno nasilje su nemoralni, perverzni i grešni čini. Istospolni odnosi? O njima se uopće ništa ne kaže.

Nadalje, Sodomi i Gomori kronično nedostaje gostoljubivost, što je izniman zločin antičkog svijeta. Stranac je i danas u mnogim zemljama Bliskog istoka i Sredozemlja svetinja. Izaija, Jeremija, Amos i Sefanija izričito govore o grijehu protiv stranaca, iako ga izravno ne navode. Čak i Isus spominje nedostatak gostoljubivosti kao grijeh Sodome i Gomore (Mt 10, 9-15 i Lk 10, 8-12). A koliko bi se onda mogla ta negostoljubivost povezati s Kristovim naukom, od susreta sa Samarijankom (strankinjom), do zapovjedi „gladna nahranite, žednog napojite“!

Sodoma je bio grad koji je širio zarazu svoje izopačene kulture. Iako je bio jedini koji je pružio gostoljubivost strancima, Lot je sam bio zaražen tom truleži, što je vidljivo u njegovom pomračenom umu i nastojanju davanja svojih kćeri na grupno silovanje. Njegova obitelj ne sluša riječ Božju i mnogi su kažnjeni, a na kraju sam Lot ima seksualne odnose sa svojim kćerkama.

Photo by Jakob Owens on Unsplash

Sve to ukazuje na opasnosti svijeta bez Boga, na kulturu odbacivanja, svađa i pretjeranog hedonizma. Toksička kultura koju možemo vidjeti oko nas je opasnost za našu vjeru i ravnotežu u životu. Priča o Lotu govori nam o tome da i mi ponekad živimo u Sodomi. Iako nam ne daje rješenje, Lotova sudbina je poziv na buđenje, očuvanje i stimuliranje kršćanske vjere. Preljubi, arogancija, nebriga, razvratnost… to nisu obilježja homoseksualaca, kako se nastoji krivo tumačiti priča o Sodomi i Gomori, već je izazov suvremenog svijeta protiv kojih se valja boriti vjerom i međusobnom ljubavi.

Blagoslovio nas svemogući Bog i vodio nas stazom Istine i Ljubavi!

otac Makarije

Vašom Biblijom mi nanosite bol

Renomirani moralni teolog, koji govori o problemu nanošenja boli ljudima u ime Biblije. David Gushee je nakon osobnog susreta sa LGBT ljudima i hvatanja u koštac sa tememom, koju crkva pokazuje kao moralni problem, promijenio način razmišljanja i pristupa toj temi koju obrađuje i u svojoj objavljenoj knjizi: “Changing our Mind”. (klikom na titlove videa, možete naći prijevod na hrvatskom)

Zašto sam promijenio mišljenje o homoseksualnosti – Danny Cortez

Danny je pastor koji je prošao 16-godišnji put na kojem je u susretima s LGBT ljudima bio potaknut i pomalo primoran razmišljati o svojim stavovima, svojoj teologiji i kako oni utječu na LGBT ljude. Upoznali smo ga i osobno te možemo posvjedočiti empatičnost, blagost, ljudskost i iskrenu želju povezivanja sa svim ljudima bez obzira na svjetonazor ili bilo koji drugi identitet. Nadamo se da ćete čuti njegovu priču iskrene potrage, vjere i ljubavi prema ljudima. (klikom na titlove videa, možete naći prijevod na hrvatskom)